BFR d.o.o.

Višedecenijsko iskustvo iz oblasti projektovanja, izvođenja, organizacije i nadzora nad izvođenjem različitih vrsta radova, konsultantske usluge u procesu projektovanja i izvođenja objekata.

Naše usluge

STRUČNI NADZOR I KONSALTING

BFR DOO fokusiran je na stručni nadzor i konsultantske usluge tokom planiranja i izvođenja građevinskih, mašinskih, elektro i ostalih specijalizovanih radova. Naš tim će analizirati zahteve klijenta, tehničku dokumentaciju i planirane radove u skladu sa zadatim rokovima kako bi, pre početka angažmana na konkretnom projektu mogao da organizuje svoje delovanje sa ciljem da na najefikasniji način sprovede sve predviđene aktivnosti u skladu sa klijentovim očekivanjima. Tokom rada na realizaciji projekta cilj je da se kompleksne aktivnosti različitih učesnika usklade, planiraju i sprovedu na najefikasniji način. Naša organizacija zajedno sa iskustvom garant je uspešnog realizovanja investicionih projekata naših klijenata.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Organizujemo proces izrade projektne dokumentacije od idejnog rešenja do izvođačkog projekta za sve objekte visokogradnje. Takođe se bavimo organizovanjem i praćenjem procesa projektovanja.

BIM IMPLEMENTACIJA

Pružamo usluge integracije BIM platforme i operativne upotrebe BIM softvera u radno okruženje i proces planiranja i projektovanja.
Naši inženjeri sa relevantnim iskustvom organizacije i rada u BIM okruženju u mogućnosti su da organizuju proces planiranja investicije i projektovanja u najkraćem roku. Fokus je na uvođenju BIM softvera u proces projektovanja preko formiranja odgovarajućeg radnog okruženja, standarda, baze podataka, procedura u cilju ostvarivanja operativne upotrebe na realnim projektima.

Upravljanje projektima

Organizacija, planiranje, realizacija i kontrola projekata za sve objekte visokogradnje. Organizujemo realizaciju različitih investicionih projekata od faze analize i studije izvodljivosti preko idejnog rešenja, izrade projektne dokumentacije, praćenja i ogranizacije izvođenja radova do tehničkog prijema objekata i njihovog puštanja u upotrebu.