Naša ekspertiza

STRUČNI NADZOR I KONSALTING​

STRUČNI NADZOR I KONSALTING​

BFR DOO fokusiran je na stručni nadzor i konsultantske usluge tokom planiranja i izvođenja građevinskih, mašinskih, elektro i ostalih specijalizovanih radova. Naš tim će analizirati zahteve klijenta, tehničku dokumentaciju i planirane radove u skladu sa zadatim rokovima kako bi, pre početka angažmana na konkretnom projektu mogao da organizuje svoje delovanje sa ciljem da na najefikasniji način sprovede sve predviđene aktivnosti u skladu sa klijentovim očekivanjima. Tokom rada na realizaciji projekta cilj je da se kompleksne aktivnosti različitih učesnika usklade, planiraju i sprovedu na najefikasniji način. Naša organizacija zajedno sa iskustvom garant je uspešnog realizovanja investicionih projekata naših klijenata.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA​

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA​

Organizujemo proces izrade projektne dokumentacije od idejnog rešenja do izvođačkog projekta za sve objekte visokogradnje. Takođe se bavimo organizovanjem i praćenjem procesa projektovanja.

BIM IMPLEMENTACIJA ​

BIM IMPLEMENTACIJA ​

Pružamo usluge integracije BIM platforme i operativne upotrebe BIM softvera u radno okruženje i proces planiranja i projektovanja.
Naši inženjeri sa relevantnim iskustvom organizacije i rada u BIM okruženju u mogućnosti su da organizuju proces planiranja investicije i projektovanja u najkraćem roku. Fokus je na uvođenju BIM softvera u proces projektovanja preko formiranja odgovarajućeg radnog okruženja, standarda, baze podataka, procedura u cilju ostvarivanja operativne upotrebe na realnim projektima.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Organizacija, planiranje, realizacija i kontrola projekata za sve objekte visokogradnje. Organizujemo realizaciju različitih investicionih projekata od faze analize i studije izvodljivosti preko idejnog rešenja, izrade projektne dokumentacije, praćenja i ogranizacije izvođenja radova do tehničkog prijema objekata i njihovog puštanja u upotrebu.

Naši klijenti: